Πρωτοποριακή συσκευή Υπερθερμίας που συνδυάζει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας 433,92 ΜΗz για την εν τω βάθει εφαρμογή θερμότητας στους ιστούς με ένα ειδικό κύκλωμα που διατηρεί σταθερή την επιφανειακή θερμοκρασία της θεραπευόμενης περιοχής. Χάρη στο ειδικό σύστημα κυκλοφορίας του νερού και τον αισθητήρα θερμοκρασίας καθώς και στους πολύπλοκους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι στο λογισμικό της συσκευής, είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας και του βάθους διείσδυσης της.

Η επιλογή όλων των παραμέτρων θεραπείας γίνεται αυτόματα μέσω των πρωτοκόλλων που διαθέτει η συσκευή, ενώ ένα σύστημα ελέγχου ρυθμίζει συνεχώς την ισχύ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για την εξασφάλιση σταθερής κατανομής της θερμότητας.Η μόνη ενδογενή thermotherapy που, με τη χρήση ηλεκτρομαγνητική κυμάτων σε ειδική συχνότητα (διαθερμία ακτινοβολίας), επιτρέπει μια εστίαση, βαθιά και ελεγχόμενη δράση, μέσω του μέτρο και του ελέγχου της θερμοκρασίας, της έντασης και του βάθος της θεραπείας. Βρείτε ευεργετική εφαρμογή στη φροντίδα των παθολογίες της μηχανής.

Ο έλεγχος και η προσαρμογή της υπέρθερμη διέγερσης επιτρέπουν την ενεργοποίηση των πιο γνωστών βιολογικών συνεπειών της θερμότητας:

  • αύξηση της τοπικής ροής του αίματος, αύξηση των μεταβολική συναλλαγών και πρόσληψη οξυγόνου
  • αφαίρεση των αποξυγονωμένο και των εκκρίματα, μείωση της συχνότητας λήψης των υποδοχέων του πόνου
  • αύξηση της η επεκτασιμότητα του κολλαγόνου και η συσταλτή απόδοση των μυών
  • μείωση των τραυματισμένων μυών και στους φλεγμονώδη εισβολείς, μείωση του οίδημα.

Η Θερμοπληξία επιτρέπει επίσης να αποκτήσει ένα κατάλληλο φαινόμενο δολοφονίας κυττάρων το οποίο, προκαλώντας νέκρωση των ζημιών ή βάσανα πόνος κυττάρων για οποιοδήποτε παθογόνο ή τραυματική περιοχή,καθορίζει την απελευθέρωση των ουσιών και των παραγόντων ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό αναγεννητικό ερέθισμα !!!

Φωτογραφίες