Μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη της φυσιοθεραπείας στο σπίτι, όταν οι ανάγκες ή το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου φυσικοθεραπευτηρίου μας.
 Η επιτυχία του κεντρου φυσικοθεραπεθτικης αποκαταστασης ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ στα πλαίσια της κατ’ οίκον φυσικοθεραπείας στηρίζεται στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που παρέχει, οι οποίες είναι άμεσες και εξατομικευμένες για κάθε ασθενή.

Η σωστή αξιολόγηση, η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών φυσικοθεραπείας και σύγχρονων μηχανημάτων καθώς και η άμεση επαφή με τον ασθενή, έχουν αποτέλεσμα τόσο στην λειτουργικότητα όσο και στην ψυχολογία του. Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών σε συνάρτηση με το χαμηλό κόστος της κάθε θεραπείας
 καθηστούν το κεντρο φυσικοθεραπευτικης αποκαταστασης ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ώς το πρώτο όνομα και στο χώρο της κατ’ οίκον αποκατάστασης!!!

Σε πολύ λίγο θα διατίθεται και δικό μας όχημα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας.