ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ZIMMER 6 ΚΑΙ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΙΜΜΕR 5

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι

Είναι η εφαρμογή παγοκύστης ή ψυχρού αέρα (-30ο c) πάνω σε αθλητικές κακώσεις ή άλλου είδους τραυματισμών.

Τι κάνει

Ο βασικός λόγος για τη χρήση του κρύου στον οξύ τραυματισμό είναι για να επιτευχθεί μείωση της θερμοκρασίας στην περιοχή που έχει τραυματιστεί, αδρανοποιώντας, σε μεγάλο βαθμό, το μεταβολικό ρυθμό, με μία αντίστοιχη μείωση της μεταβολικής θερμότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της εξάπλωσης του αιματώματος, ενώ περιορίζεται και ο περαιτέρω τραυματισμός του ιστού.

Πως εφαρμόζεται

Μπορεί να τοποθετηθεί είτε μέσω μιας παγοκύστης, είτε ενός μεγάλου κομματιού πάγου, τυλιγμένου σε μια πετσέτα ή χαρτοπετσέτα.

Η εφαρμογή γίνεται και με ψυχρό αέρα από το μηχάνημα κρυοθεραπείας της Zimmer όπου παράγει κρύο αέρα στους -30 βαθμούς Κελσίου και επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα.

Ενδείξεις

ñ Οξείς τραυματισμούς – Κακώσεις μαλακών μορίων (μυϊκές θλάσεις, κακώσεις ή ρήξεις συνδέσμων ή τενόντων, διαστρέμματα)

ñ Οξείες φλεγμονές οποιασδήποτε αιτιολογίας

ñ Επώδυνους, οξείς και χρόνιους μυϊκούς σπασμούς

ñ Μετεγχειρητικό οίδημα

Πλεονεκτήματα:

ñ Μείωση του κυτταρικού μεταβολισμού

ñ Αγγειοσυστολή των τριχοφόρων αγγείων (αρχικά)
ñ Μείωση της ροής του αίματος (αρχικά)
ñ Μείωση στην ταχύτητα της νευρικής αγωγιμότητας
ñ Μείωση στην μεταφορά λευκοκυττάρων και κυρίως φαγοκυττάρων
ñ Μείωση της φλεβικής και λεμφικής παροχέτευσης
ñ Μείωση της εκπόλωσης της μυϊκής ίνας
ñ Μείωση της μυϊκής αντίδρασης (σπασμός)

Η Κρυοθεραπεία της Zimmer παράγει κρύο αέρα στους -30 βαθμούς Κελσίου και επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα στην καταπολέμηση φλεγμονών και οιδημάτων, αλλά και στην καταπλέμηση του πόνου με τρόπο που υπερέχει της απλής εφαρμογής με τα συνήθη ψυχρά επιθέματα.

Φωτογραφίες