Η κορυφαία συσκευή της κατηγορίας της το Cube 4 έχει μέγιστη ισχύ 20 Watts και εκπέμπει σε 4 μήκη κύματος. Ο χρόνος θεραπείας ελαχιστοποιείται ακόμα και για θεραπείες σε μεγάλες μυϊκές ομάδες. H απόκτηση του πρωτοποριακού K LASER Cube 4 το οποίο αυξάνει θεαματικά τη θεραπευτική δυναμική του κέντρου και την ταχύτητα στην αποκατάσταση. Το K LASER Cube 4 είναι τέταρτης κατηγορίας (class IV), το οποίο παρέχει μήκη κύματος κοντά στην ερυθρή και την υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλώντας φωτοχημική αντίδραση στους ιστούς αποφέροντας εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Το Cube 4 είναι το μοναδικό LASER στον κόσμο που έχει το καινοτόμο, προνομιακό και μοναδικό χαρακτηριστικό εκπομπής έως και τεσσάρων μηκών κύματος σε συχνότητες από 1Hz έως και 2000Hz και μέγιστη ισχύ τα 20watt

Φωτογραφίες