Κρυοθεραπεία
Θερμοθεραπεία
Πρεσοθεραπεία
Κρυοπρεσοθεραπεία
Κρύο-Θερμο σοκ
Κρύο θερμό σοκ με πρεσοθεραπεία

Κατάλληλο για:

  • Οιδήματα
  • Φλεγμoνές
  • Οξύ πόνο
  • Χρόνιο πόνο
  • Μειωμένο εύρος κίνησης
  • Αθλητικές κακώσεις
  • Ταχύτερη αποκατάσταση

Δείτε τις δυνατότητες του Physiolab εδώ.

Φωτογραφίες