Κρυοθεραπεία
Θερμοθεραπεία
Κρύο-Θερμο σοκ
Αξιολόγηση με θερμοκάμερα

Κατάλληλο για:

  • Οιδήματα
  • Φλεγμονές
  • Οξύ πόνο
  • Χρόνιο πόνο
  • Μειωμένο εύρος κίνησης
  • Αθλητικές κακώσεις
  • Ταχύτερη αποκατάσταση
  • Αξιολόγηση οξείας και χρόνιας φλεγμονής

Δείτε τις δυνατότητες του QMD Thermocamera – Cryoshock εδώ.

Φωτογραφίες